TOOLS

50 CÔNG CỤ MARKETING KHÔNG THỂ BỎ LỠ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

UX RESEARCH TOOLS

UX Research là gì? đọc tại đây

# Pageflows

Xem các UX của các website, phần mềm đã thành công trên thế giới như: Airbnb, Apple,…

# Adobe XD or Figma

 

# A/B testing với VWO

Fast growing companies use VWO for their A/B testing https://vwo.com/